Säkerhetsuppdatering

Påbörja reklamationstvister för att återkalla bedrägliga betalningar och säkerställ att din mobila enhet uppfyller säkerhetskraven för internetbanken.

Vid utebliven uppdatering kommer åtkomsten till internetbanken begränsas och dina utbetalningar att stoppas.